Umunyamuryango Félicien Barabwiriza arabagezaho inkomoko y'imigani ikurikira akaba yarabibasomeye mu gitabo: " Ibirari by'insigamigani, igitabo cya kabiri"
  1. utabusya abwita ubumera
  2. Ucyenze rimwe ntaba acyimaze
  3. Bamugize ibya mfurambi
  4. N'aho miseke ndarwana